Zdzisław Beksiński / Prace 

Prace Artysty

Istnieją obecnie trzy muzea, w których zgromadzone są znaczne kolekcje prac artysty. Muzeum Historyczne w Sanoku, jako jedyny spadkobierca Zdzisława Beksińskiego, posiada obecnie najszerszy zbiór jego dzieł. Dzieła twórcy znajdują się także w Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie. Galeria ta zawiera ok. 50 obrazów artysty i ok. 100 rysunków z okresu młodości. Również Muzeum we Wrocławiu posiada wiele prac z okresu abstrakcyjnego, darowanych przez Beksińskiego, gdy opuszczał on Sanok i nie wiedział, co zrobić z nagromadzonymi w domu pracami. Natomiast największa prywatna kolekcja obrazów i rysunków Beksińskiego należy do Anny i Piotra Dmochowskich.

 
Copyright ©2009 by ANNA.©
Kreator Stron www